Väälkumi!

Detta är Lappfjärd Ungdomsförenings hemsida. Här hittar du aktuell information om föreningens verksamhet, kontaktuppgifter och uppgifter om hyrning av utrymmen. Här uppdaterar vi även info om våra kommande evenemamg.

 

Lappfjärd Ungdomsförening r.f.

Lappfjärds ungdomsförening grundades 1896 och är idag en aktiv förening med ett rikt utbud av verksamhet som riktar sig till alla åldersgrupper.

Lappfjärds Ungdomsförening (LUF) har aktiviteter för alla åldrar. För lågstadieelever ordnas bl.a. maskerader och småstjärnorna. Ungdomar har möjlighet att spela innebandy, volleyboll, biljard, titta på TV eller göra nästan vad som helst i föreningens ungdomsrum. För de vuxna ordnas bl.a. fester och baler med olika teman.

Årsmöte 2017

Den 19 mars hade Lappfjärds ungdomsförening åresmöte. Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp och man kunde konstatera att det blev ännu ett lyckat år med evenemang som exempelvis Lappfjärdsdag, revy "Laffjöl runt" och ishockey-VM. LUF tackar alla som stöder föreningens verksamheter!

Den nya styrelsen fick följande sammansättning under årsmötet:
 

Sofia Dahlroos, Ordförande

André Engelholm, Vice ordförande

Anna Toivonen, Sekreterare

Sandra Toivonen, Vice Sekreterare och vaktmästare

Marica Ingves, Kassör

Lina Ingves, Styrelsemedlem

Anton Ragnäs, Styrelsemedlem

Emma Skogman, Styrelsemedlem

Josephine Isuls, Styrelsemedlem

Max Ivars, Styrelsemedlem

Torbjörn Rosenback, Suppleant

Lukas Ingves, Suppleant

Robin Nygren, Suppleant

Johan Björses, Suppleant

Kennet Lindbäck, Suppleant

Lukas Lassfolk, Suppleant

Josefi Äbb, Suppleant

Frank Aspås, övriga

Richard Lövholm, övriga

Emma Nyholm, övriga

Jonas Salmi, övriga

Rasmus Lillkull, övriga

 

 

Årets styrelse kommer att jobba för en trivsam lokal, ett gott samarbete mellan andra föreningar i byn och sträva efter ett händelserikt och roligt verksamhetsår.

Stöd LUF, bli medlem!

Under årsmötet beslöts att medlemsavgiften för familjer är  10€ och enskilda personer 5€. Dessutom kan man också bli medlem i och med att betala en valfri summa pengar till föreningen. Lappfjärd Ungdomsförenings kontonummer är FI5549561340004013.
Kom ihåg att skriva betalarens och alla eventuella familjemedlemmars födelseår, adress, namn och telefonnummer. På det sättet får vi ett heltäckande medlemsregister. Vi har också beslutat att man som medlem får förmåner på LUF's olika evenemang under året. Därför är alla kontaktuppgifter viktiga.  Ungdomsföreningen välkomnar gamla som nya att bli medlemmar. Ert bidrag betyder mycket för oss!

Lappfjärd UF • Finngärdstået 11 64300 Lappfjärd • Lappfjarduf(at)hotmail.com