Väälkumi!

Detta är Lappfjärd Ungdomsförenings hemsida. Här hittar du aktuell information om föreningens verksamhet, kontaktuppgifter och uppgifter om hyrning av utrymmen. Här uppdaterar vi även info om våra kommande evenemamg.

 

Lappfjärd Ungdomsförening r.f.

Lappfjärds ungdomsförening grundades 1896 och är idag en aktiv förening med ett rikt utbud av verksamhet som riktar sig till alla åldersgrupper.

Lappfjärds Ungdomsförening (LUF) har aktiviteter för alla åldrar. För barn ordnas bl.a filmvisningar, barnartister och den nyrenoverade bollhallen uthyrs till barnkalas. Ungdomar har möjlighet att spela innebandy, volleyboll, biljard, titta på TV eller göra nästan vad som helst i föreningens ungdomsrum. För de vuxna ordnas bl.a. fester och baler med olika teman.

Årsmöte 2018

Den 3 mars hade Lappfjärds ungdomsförening åresmöte. Verksamhetsberättelsen för 2017 lästes upp och man kunde konstatera att det blev ännu ett lyckat år med evenemang som exempelvis Lappfjärdsdagen, Laffjöl games och loppis. LUF tackar alla som stöder föreningens verksamheter!

Den nya styrelsen fick följande sammansättning under årsmötet:
 

Max Ivars, Ordförande

André Engelholm, Vice ordförande

Lina Ingves, Sekreterare

Anna Toivonen, Vice Sekreterare

Robin Nygren, Kassör

Sandra Toivonen, Styrelsemedlem och vaktmästare

Marica Ingves, Styrelsemedlem

Josephine Isuls, Styrelsemedlem

Sofia Dahlroos, Styrelsemedlem

Lukas Lassfolk, Styrelsemedlem

Kennet Lindbäck, Styrelsemedlem

Emma Skogman, Suppleant

Torbjörn Rosenback, Suppleant

Johan Björses, Suppleant

Anton Ragnäs, Suppleant

Rasmus Lillkull, Suppleant

Josefi Äbb, Suppleant

Richard Lövholm, Suppleant

Jonas Salmi, övriga

Frida Rosenback, övriga

Emil Skogman, övriga

 

 

Årets styrelse kommer att jobba för en trivsam lokal, ett gott samarbete mellan andra föreningar i byn och sträva efter ett händelserikt och roligt verksamhetsår.

Stöd LUF, bli medlem!

Under årsmötet beslöts att medlemsavgiften för familjer är  10€ och enskilda personer 5€. Dessutom kan man också bli medlem i och med att betala en valfri summa pengar till föreningen. Lappfjärd Ungdomsförenings kontonummer är FI5549561340004013.
Kom ihåg att skriva betalarens och alla eventuella familjemedlemmars födelseår, adress, namn och telefonnummer. På det sättet får vi ett heltäckande medlemsregister. Vi har också beslutat att man som medlem får förmåner på LUF's olika evenemang under året. Därför är alla kontaktuppgifter viktiga.  Ungdomsföreningen välkomnar gamla som nya att bli medlemmar. Ert bidrag betyder mycket för oss!

Lappfjärd UF • Finngärdstået 11 64300 Lappfjärd • Lappfjarduf(at)hotmail.com